• Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty:

Reklamacje i zwroty towarów są przyjmowane pod adresem: Green Triangle Sp. z o. o., ul. Zagrodowa 2, 99-400 Łowicz,  poniedziałek-piątek w godzinach 10.00 - 18.00 tel: +48 889 234 481

Zwroty: Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

  • towary są kompletne
  • towary są w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu
  • towary są zwrócone w stanie niezmienionym

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:
Green Triangle Sp. z o. o., ul. Zagrodowa 2, 99-400 Łowicz z dopiskiem: "Zwrot towaru" Towar możesz też zwrócić osobiście w powyższym punkcie. Zawsze pamiętaj o dołączeniu dowodu zakupu oraz oświadczenie odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

WAŻNE:
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Równowartość towaru i kosztów zwrotu wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

Reklamacje:
Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, masz prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu. Możesz również złożyć reklamację w sklepie z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Ci uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. 
W przypadku przesyłek kurierskich obligatoryjnie należy sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół szkody. Następnie zgłosić ten fakt mailowo, w załączniku przesyłając kopie lub zdjęcie protokołu szkody. Sklep niezwłocznie podejmie działania zmierzające do usunięcia wady lub wymiany uszkodzonego towaru.

Uszkodzony towar należy odesłać na adres sklepu. Po odebraniu przez sklep uszkodzonego towaru, w ciagu 14 dni od odebrania zwrotu sklep usunie wade lub wymieni towar i dostarczy pełnowartościowy zgodny ze złożonym zamówieniem.

W takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, który znajduje się TUTAJ, na adres: Green Triangle Sp. z o. o., ul. Zagrodowa 2, 99-400 Łowicz z dopiskiem: "Reklamacja towaru" lub pozostawić osobiście w powyższym punkcie, wraz z otrzymanym dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. 

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, możesz wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży. 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

WAŻNE:
Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, możesz w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody uznanie reklamacji może być nie możliwe.


Gwarancje:
Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez producentów i dystrybutorów. W ramach gwarancji reklamowany towar podlega naprawie przez autoryzowany serwis. Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji. Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury lub paragonu) do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu.

Rękojmia za wady fizyczne:
Ten tryb reklamacji przewidziany jest dla osób fizycznych jak i dokonujących zakupu w celu związanym z prowadzoną przez nich działalnością zawodową lub gospodarczą. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

Zwrot pieniędzy:
W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujący sposób:

  • jeśli zamówienie opłacono kartą - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty
  • jeśli zamówienie opłacono przelewem elektronicznym - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew
  • w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta e-mailem na podstawie zapytania złożonego przez nasz sklep.